Batterytech Sp. z o. o.
Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
BATTERYTECH – wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci konfigurowalnego systemu zarządzania baterią.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego systemu do zarządzania baterią (BMS) w postaci konfigurowalnego urządzenia do monitorowania pracy baterii dedykowanego dla integratorów baterii, integratorów magazynów energii i firm energetycznych. Poprzez skuteczną realizację kluczowych działań na podstawie modelu biznesowego spółka rozpocznie sprzedaż produktu zyskując rentowność
i zwrot z inwestycji. Poprzez systematyczne zwiększanie przychodów produkt zostanie stopniowo wdrożony na rynki zagraniczne.

 
Dofinansowanie projektu z UE: 940 831,00 zł 
Całkowita kwota projektu: 1 317 677.00

www.mapadotacji.gov.pl

W ramach realizowanego projektu stworzony zostanie system zarządzania baterią z aplikacją umożliwiającą konfigurowanie parametrów baterii i definiowanie protokołu komunikacyjnego. Zadaniem systemu jest zapewnienie bezpiecznej pracy baterii poprzez monitorowanie pracy ogniw li-ion, ochrona przed niebezpiecznymi warunkami pracy, np. nadmierne rozładowanie. W toku realizacji projektu opracowany zostanie hardware
i firmware niskonapięciowego systemu zarządzania baterią z obsługą styczników oraz hardware i firmware do obsługi wysokonapięciowego systemu zarządzania baterią Główna siedziba firmy BATTERYTECH będzie mieścić się w miejscowości Jasionka, gdzie zostanie zaangażowany personel projektu.
Zostaną przeprowadzone intensywne działania marketingowe oraz sprzedażowe mające na celu uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktu.
Skip to content