Litowo-jonowe magazyny energii

Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii sieć energetyczna
narażona jest na problemy ze stabilizacją jej parametrów.
Rola magazynów energii w nowoczesnej energetyce to własnie stabilizacja sieci oraz zapewnienie gwarantowanego zasilania w przypadku zaniku zasilania.
system magazynowania energii
Skip to content