Systemy zarządzania baterią i baterie litowo-jonowe
dla pojazdów dostawczych i ciężarowych

Baterie litowo-jonowe oraz napędy elektryczne są coraz częściej stosowane
w pojazdach dostawczych i ciężarowych.

Systemy zarządzania baterią są niezbędnym komponentem baterii
litowo-jonowych i odpowiadają za jej bezpieczną eksploatację.
W zależności od sposobu użytkowania pojazdu, pojemność baterii może wynosić od kilkunastu kilowatogodzin do kilkuset.
Skip to content